Hàm SUMIF Tính Tổng Có Điều Kiện Trong Excel

ham-sumif-trong-excel

Hàm SUMIF Là Gì, Ứng Dụng Của Hàm SUMIF Trong Excel

Hàm SUMIF là hàm dùng để tính tổng có điều kiện trong Excel khi cần tính tổng giá trị một vùng trong bảng tính Excel kèm điều kiện cho trước.
Nhờ hàm SUMIF cùng với việc sử dụng kết hợp các hàm khác trong Excel mà công việc của bạn đặc biệt là văn phòng được hiệu quả và nhanh chóng hơn.

Cách Dùng Hàm SUMIF Trong Excel

 1. Công thức hàm
  Hàm SUMIF trong Excel được trình bày như sau: “=SUMIF(range, criteria,sum_range)
  Trong đó gồm các thành phần:
  • Range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện.
  • Criteria: Là điều kiện để thực hiện hàm.
  • Sum_range: Là vùng cần tính tổng.
 2. Ví dụ về hàm SUMIF
  Đây là ví dụ tính tổng có điều kiện để hiểu rõ hơn về hàm SUMIF.
vi-du-tinh-tong-co-dieu-kien
Ví dụ tính tổng có điều kiện hàm SUMIF

Trong bảng tính Excel bạn nhập công thức =SUMIF($B$7:$B$18,J7,$G$7:$G$18) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

vi-du-ve-ham-sumif-trong-excel
Giải thích
SUMIF: Là công thức hàm tính tổng có điều kiện.
($B$7:$B$18): Là vùng dữ liệu dữ liệu điều kiện của bài toán đã được cố định bằng cách nhấn phím F4.
J7: Là điều kiện của bài toán cần tìm.
$G$7:$G$18: Là vùng dữ liệu tính tổng đã được cố định.
Ngoài ra bạn còn có thể áp dụng hàm SUMIF đối với những phép toán có điều kiện khác nhau như ví dụ dưới đây
vi-du-ham-sumif-khac
Như vậy hàm SUMIF là hàm tính tổng có một điều kiện, nó giúp công việc của bạn hiệu quả hơn trong việc tính toán với Excel. Chúc các bạn thành công.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *